Close

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • บริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
  • ลูกค้าจะได้รับการแจ้งตอบกลับไปเมื่อบริษัทได้รับการชำระเงิน และสินค้าพร้อมที่จะจัดส่ง
  • บริษัทฯจะทำการจัดส่งสินค้าทาง EMS หรือไปรษณีย์แบบลงทะเบียนโดย บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน และแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของ หรือหมายการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking Number)ให้ทราบ ผ่านทาง Email

ระยะเวลาการสั่งสินค้า
ขั้นตอนดำเนินการเตรียมสินค้าและจัดส่ง 1 – 2 วันทำการ (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) และระยะเวลาจัดส่งสินค้าจะขึ้นอยู่กับช่องทางการจัดส่ง ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 1 วันทำการ
สำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล และ สำหรับจังหวัดอื่น ๆ จะใช้เวลาประมาณ 2 วันทำการ
ค่าธรรมเนียมการจัดส่งสินค้า:
ในกรณีที่ซื้อสินค้าไม่ถึง 500 บาท บริษัทฯจะคิดค่าจัดส่งสินค้า 50 บาท ทั่วประเทศและจะจัดส่งสินค้าฟรี ภายในประเทศเมื่อสั่งสินค้าครบ 500 บาท โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งสินค้าทั้งหมด

สถานะการจัดส่งสินค้า:
สามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของคุณได้ โดยบริษัทฯจะแจ้งเป็นอีเมล์ตอบทุกข้อมูลที่ต้องการ