Close

นโยบายการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

บริษัท คิดูเดิ้ล จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเฉพาะสินค้าลิขสิทธิ์จากแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมจากต่างประเทศ โดยมุ่งมั่นที่จะทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการอย่างสูงสุด หากเกิดความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  1. ในกรณีของสินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิตหรือการจัดส่ง หรือกรณีที่ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ สามารถแจ้งขอเปลี่ยนสินค้าได้
  2. ในกรณีที่สินค้าชำรุดบกพร่อง หมายความถึง สินค้ามีสภาพไม่เรียบร้อยตามปกติของสินค้าชนิดนั้น หรือสินค้าไม่อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ตามปกติธรรมดาของชนิดของสินค้านั้น เช่น สินค้าเสียหาย สินค้าไม่สามารถใช้งานได้ สินค้าที่ไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ตามปกติของประเภทสินค้า
  3. สภาพของสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนนั้นต้องอยู่ในสภาพเดียวกับที่ลูกค้าได้รับ อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ยังไม่ผ่านการใช้งานหรือเกิดความชำรุดเสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ พร้อมกับมีคู่มือสินค้าในกล่องครบถ้วน (หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า)
  4. ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องและรูปสินค้าที่มีปัญหา พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า และต้องทำการแจ้งความจำนงกับทางบริษัทฯ กลับมาภายใน 7 วัน โดยให้นับแต่วันที่ได้รับสินค้าหรือวันที่ที่ถือว่าได้รับสินค้าแล้ว หากพ้นจากวันที่กำหนด จะไม่สามารถส่งคืนสินค้าได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  5. เมื่อได้รับคำร้องขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ทางบริษัททำการตรวจสอบความถูกต้องและจะติดต่อกลับไปแจ้งกระบวนการทางเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมล์ภายใน 7 วัน

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่อีเมล์ [email protected] หรือ โทร 094 363 9999