Close

Li’l Woodzeez Bobblehead series 4

250 ฿

ตุ๊กตาสัตว์ในกล่องลูกโอ๊ก ซีรียส์ 4 เป็นกล่องสุ่มด้านในจะมีตุ๊กตาทั้งหมด 28 แบบ
รวมถึงรุ่นหายากที่มีลูกโอ๊คสีทอง และรุ่นพิเศษ Supreme Rare

SKU: 64400GTZ Categories: , , Product ID: 15586

In stock