Close

Scentco Scents To Go Markers Kit

195 ฿

ชุดปากกาสีแบบมีกลิ่นพร้อมรูปภาพและสติกเกอร์ ประกอบด้วย มาร์กเกอร์แบบมีกลิ่น 4 แท่ง (สตรอเบอรี่, บลูเบอรี่, ส้ม, กีวี่), แผ่นระบายสี 5 แผ่น, และสติกเกอร์มีกลิ่น 21 ชิ้น แต่ละแท่งจะมีกลิ่นหอมออกมาจากด้ามปากกา

The Scents To Go: Markers Kit includes: 4 scented markers, 5 coloring sheets, and 21 scratch and sniff stickers. Each Scented Marker® emits its scent through the grip.

SKU: SCSTG03 Categories: , , Product ID: 15120

In stock